Giới thiệu về Pontoon – Biến thể của BlackJack

Pontoon- trò chơi biếnt hể của blackjack thông thường không có quân bài 10 điểm (tại Mỹ và Australia) được gọi là Spanish Blackjack hay được gọi là English Blackjack (ở tại Singapores). Trong đó quy tắc đặt cược của  Pontoon tại các casino Đông Phi tốt hơn so với các casino ở các nước khác.

 

Giới thiệu về Pontoon - Biến thể của BlackJack

Pontoon có hai loại, một là không có những quân J, Q, K (quân 10 điểm) trong bộ bài Blackjack tại các casino ở các nước Malaysia, Hàn Quốc,  Australia, Philippines; loại khác là những quân bài tương đồng được nhà cái ăn điểm hòa trong các casino tại các nước Đông Phi hay cộng hòa Séc.

Các quy tắc khi chơi bài Pontoon:

 

 • Nhà cái dùng các quân bài 4D hay 6D giống như Blackjack thông thường.
 • Người chơi Pontoon sẽ được Blackjack được nhận gấp 2 lần đơn vị cược so với người chơi đã cược.
 • Nhà cái ăn điểm Hòa (với Ponton ăn Hòa người chơi vượt qua 5 quân bài)
 • Sẽ không có quân bài cuối.
 • ES (ES10 + ESA)
 • DAS
 • DOA
 • sau khi đặt cược gấp đôi người chơi Pontoon được tiếp tục đặt cược gấp đôi so với đơn vị cược ban đầu và được đặt gấp đôi nhiều nhất là 2 lần, có nghĩa là nếu người chơi Pontoon thắng cược sẽ được nhận gấp 3 lần so với đơn vị cược ban đầu.
 • Người chơi Pontoon sẽ có 4 quân bài có tổng là 11 điểm hay thấp hơn 11 điểm (bao gồm cả quân bài mềm như A1, A2…), thì tự động thêm 1 quân bài nữa để vượt lên 5 quân bài; trong trường hợp nếu nhà cái không được Pontoon thì người chơi sẽ được nhận gấp 1.5 lần đơn vị cược.
 • Người chơi sau khi đặt cược gấp đôi thì không thể thêm bài, sau khi thêm bài thì không thể đặt cược gấp đôi.
 • RSA, ngay sau khi phân A thêm bài có thể thêm bài hay tăng cược.
 • Người chơi Pontoon được 777 (3 quân 7) sẽ nhận được gấp 3 lần đơn vị cược mà người chơi đã cược.

Share this post

Post Comment